e-olearys.lt

O‘LEARYS sporto baro ir restorano dovanų čekio pirkimo ir naudojimosi taisyklės


1. Šis dokumentas nustato O‘Learys sporto baro ir restorano (veikiančiu adresu: Ozo g. 25, Vilnius) pardavimo elektroninių Dovanų čekių sąlygas ir taisykles.

2. APL RESTAURANTS Akr, UAB vykdo Dovanų čekių pardavimą, kurio metu fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau vadinama Pirkėjas) gali atlikti išankstinį apmokėjimą internetu: https://e-olearys.lt/dovana/ ir gauti tą apmokėjimą patvirtinantį Dovanų čekį, kuriuo vėliau gali atsiskaityti už paslaugas (priklausomai nuo Dovanų čekio rūšies) O‘Learys sporto bare ir restorane, adresu: Ozo g. 25, Vilnius (PCC Akropolis, 2 aukštas).

2.1. Dovanų čekių rūšys:

2.2. Dovanų čekių (visų rūšių) nominalai yra šie: 20 EUR; 30 EUR; 50 EUR.

3. Dovanų čekį galima įsigyti internetu: https://e-olearys.lt/dovana/

4. Už Dovanų čekius galima atsiskaityti internetu per elektroninę bankininkystę. Atsiskaičius už pasirinktą Dovanų čekį, Dovanų čekio įsigijimo metu nurodytų elektroninio pašto adresu yra atsiunčiamas elektroninis Dovanų čekis .pdf formatu su unikaliu atpažinimo kodu. Šis specialus nustatytos formos blankas su Dovanų čekio informacija, suteikia Dovanų čekio turėtojui teisę įsigyti Pardavėjo parduodamą paslaugą. Atsiskaitant už paslaugą Dovanų čekį, atspausdintą ar išsaugotą atvaizdavimo galimybę turinčiame įrenginyje (nešiojamame kompiuteryje, plančetiniame kompiuteryje ar kitame mobiliame įrenginyje) reikalinga pateikti O‘Learys sporto baro ir restorano darbuotojams.

5. Dovanų čekiai gali būti parduodami prekybos vietoje: sporto bare ir restorane O‘Learys, adresu: Ozo g. 25, Vilnius.

6. Dovanų čekis nėra keičiamas į pinigus ir už įsigytą dovanų čekį pinigai negrąžinami.

7. APL Restaurants Akr, UAB nekeičia pamestų ar kitaip prarastų Dovanų čekių į naujus.

8. Dovanų čekis yra apsaugotas unikaliu kodu bei kitomis apsaugos priemonėmis.

9. Išskirtiniais atvejais (vykstant akcijoms ar pan.) gali būti išduoti kiti, nestandartinių nominalų Dovanų čekiai.

10. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

11. Jei čekis yra sugadintas, t.y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta, jo trūksta ar jis yra kitaip pažeistas, arba nėra Dovanų čekio numerio ar galiojimo termino, tokiu Dovanų čekiu atsiskaityti negalima už paslaugas, ir toks Dovanų čekis nepriimamas atgal (pinigai negrąžinami).

12. Pamestas, ar kitaip sugadintas čekis nekeičiamas ir jo dublikatas neišduodamas.

13. Nuo Dovanų čekio įsigijimo momento Dovanų čekio turėtojas yra pats asmeniškai atsakingas už Dovanų čekio saugumą. Dovanų čekio turėtojas užtikrina, kad Dovanų čekio identifikaciniai duomenys (Dovanų čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Dovanų čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti Dovanų čekį, juo pasinaudoti ir/ar kitaip pakenkti Dovanų čekio turėtojo interesams). Dovanų čekio turėtojas, sužinojęs, kad jo Dovanų čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais Dovanų čekiais atsiskaitymui arba atlikti Dovanų čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Dovanų čekio pardavimo/pateikimo Dovanų čekio turėtojui (Pirkėjui), Pardavėjai už Dovanų čekio saugumą nebeatsako.

14. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų čekį, sutinka su šiomis Dovanų čekio naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų čekį ir vėliau perleisdamas tą Dovanų čekį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Dovanų čekio turėtoją) apie šias Dovanų čekio platinimo sąlygas ir taisykles.

15. Informacija apie Pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims APL RESTAURANTS Akr, UAB ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.

16. Šios Dovanų čekių pardavimo sąlygos ir taisyklės gali būti keičiamos, apie pakeitimus paskelbus ne vėliau kaip prieš 15 dienų tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios taisyklės.

17. Informacija apie Dovanų čekius teikiama Dovanų čekio galiojimo vietose ir internete, adresu https://olearys.lt/Akropolis/


Atsiskaitymas Dovanų čekiu


1. Atsiskaitant už tam tikras paslaugas, pateiktas Dovanų čekis yra paimamas ir negrąžinamas. Vienu Dovanų čekiu galima mokėti tik vieną kartą. Atsiskaičius, Dovanų čekis tampa negaliojančiu.

2. Dovanų čekiu galima atsiskaityti tik už paslaugas, kurios yra nurodytos ant Dovanų čekio.

3. Jei paslaugos, už kurią atsiskaitoma Dovanų čekiu, kaina yra didesnė nei Dovanų čekio nominali vertė, nurodyta ant Dovanų čekio, trūkstamą sumą (skirtumą) būtina primokėti grynais pinigais, kreditine ar debetine kortele.

4. Jei paslaugos, už kurią atsiskaitoma Dovanų čekiu, kaina yra mažesnė nei Dovanų čekio nominali vertė, nurodyta ant Dovanų čekio, skirtumas yra negrąžinamas.

5. Paslaugos suteikiamos tik galiojančiam ir dar nepanaudotam Dovanų čekiui.

6. Įsigijus Dovanų čekį su nuolaida, atsiskaitant nėra taikomos O‘Learys sporto bare ir restorane paskelbtos akcijos ir nuolaidos.


Dovanų čekio pratęsimas


1. Pratęsti galima tik pasibaigusio galiojimo dovanų čekį.

2. Vieną kartą pratęsus dovanų čekį pakartotinai pratęsti negalima.

3. Dovanų čekio galiojimą pratęsti galima papildomam 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

4. Dovanų čekio pratęsimas kainuoja 3.00 eur.


Neteisminis sprendimų būdas.

Savo pretenzijas/reikalavimus dėl „APL Restaurants“ UAB suteiktų paslaugų klientas gali pateikti tiesiogiai bendrovei „APL Restaurants“:
El. paštu apollo@apollo.lt
Registruotu laišku, siunčiant adresu: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

Jeigu klientas nėra patenkintas galutiniu „APL Restaurants“ UAB atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
El. paštu tarnyba@vvtat.lt;
Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;
Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.